A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Transcendentie Gods


De diepste zin van het leven is te vinden in relatie met een transcendente God.

Een God die de geschapen werkelijkheid overstijgt en groter is dan die werkelijkheid.

Immanentie

Geheel anders is de visie van diegenen die spreken van een puur immanente God. "Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten”.

Maar God is transcendent en Hij is immanent. Hij overstijgt onze werkelijkheid en Hij bevindt daar midden in.

Eerste transcendentie

 De eerste transcendentie betreft de bestaanswijze van God.

God heeft een bestaanswijze die totaal anders is dan die van de geschapen werkelijkheid.

Hij bestond al toen er nog geen wereld was. Hij leeft als wij niet meer leven.

Tweede transcendentie

In de tweede plaats is er Gods morele transcendentie.

Hij overstijgt al onze normen en waarden.

Derde transcendentie

In de derde plaats overstijgt hij al onze vermogens.

Hij is almachtig en alwetend

Vierde transcendentie

In de vierde plaats is God transcendent in zijn onkenbaarheid.

Hij overstijgt ook ons menselijk kennen van God.

We kunnen God kennen, maar het is zeer ten dele.