A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tsunami


Het woord tsunami is van Japanse oorsprong.

Het betekent 'havengolf'. Tsu is Japans voor haven. Nami voor golf.

De term verwijst naar Japanse vissers die op volle zee niets van de 'tsunami' merkten, maar na verloop van tijd, terug in de haven de verwoestende werking van de opgestuwde, gigantische golven zagen.

Zin van het leven

De tsunami roept bij ons de vraag op naar de zin van het leven, de zin van de toekomst.

Op het journaal werden voortdurend schokkende beelden getoond, die emoties wakker roepen, maar voor de tv was er weinig aandacht voor de achtergrondvragen.

Heftige gevoelens verdrongen de zinvragen.

De mensen willen niet meer nadenken.

Ze willen voelen, ervaren, beleven. We leven immers  in een emotiecultuur.

Wat moet je nu zeggen als je denkt aan die verschrikkelijke zeebeving (tsunami) die zoveel doden heeft opgeëist?

Sommige moslims zeggen glashard: het zijn de oordelen van Allah. Een moslim kan berustend zeggen Inshallah, als God het wil, moeten we ons er bij neerleggen.

 

Waarom liet God dit toe?

Kernvraag is de waarom-vraag: Als God liefde is en als Hij almachtig is, waarom kan een dergelijk kwaad dan mensen treffen?

Sommige christenen zeggen: het zijn tekenen van Gods gerichten over Azië.

Maar waarom hebben die oordelen dan niet het rijke, zelfgenoegzame en geseculariseerde Westen getroffen, maar juist de arme landen?

Staat God hier helemaal buiten? Staan ook demonische machten hier helemaal buiten?

Zwijgen

De vrienden van Job zwegen zeven dagen en dat is misschien het beste wat ze gedaan hebben.

De history is His Story

Heidense god?

Er zijn ook mensen die beweren, dat de God van de natuurverschijnselen een heidense God is.

Maar dat is zeker geen bijbelse gedachte. In Psalm 29 lezen we:De stem van de Heer splijt de ceders van de Libanon. In  Psalm 65 : 8: U brengt tot bedaren het geruis der zeeën! Onweer en bliksem zijn niet slechts natuurverschijnselen.

De psalmist beluistert erin de stem van God.

 

Natuur is ontgoddelijkt

De filosofie van de Verlichting heeft de natuur echter ontgoddelijkt.

Maar God de HEER doet van zich horen in de hele schepping. God heeft niet alleen maar gesproken via profeten en apostelen,

Hij brengt zichzelf ook ter sprake in de natuur.

We mogen echter nooit zeggen: die tsunami's zijn oordelen van God.

Of: ze zijn manifestaties van de duivel.en evenmin mogen we zeggen:God kan er ook niets aan doen want Hij is machteloos.

 Elk antwoord is ontoereikend.

Als we zeggen dat God in zijn diepste wezen machteloos is, hebben we ook de hoop op een nieuwe aarde prijsgegeven.

Als Hij vandaag machteloos is, is Hij dat morgen en overmorgen ook. Dan kunnen we geen nieuwe aarde verwachten.

We hebben vandaag echter nog geen inzicht hoe Hij zijn macht gebruikt, maar we mogen Hem niet degraderen tot een machteloze, tandeloze god.

De filosoof Leibniz beweerde, dat de schepping nu eenmaal onvolmaakt is en onvolmaakt moet zijn, omdat elk schepsel per definitie onvolmaakt is.

Volgens hem was deze aarde de beste mogelijke. Alléén God is volgens hem volmaakt.

Het Woord van God zegt dat de schepping ten prooi is aan de zinloosheid.

Niet door eigen wil maar door Hem die de schepping daaraan heeft onderworpen (Rom 8:20).

Oerbreuk Schepper en schepping

De mens is uit het paradijs verdreven. Er is een oerbreuk tussen Schepper en schepsel ontstaan.

De traditie spreekt van zondeval.

Door die oerbreuk is het over de hele linie mis gegaan.  Niet alleen de mens is vergankelijk, maar ook de schepping  verkeert in de slavernij van de vergankelijkheid (Rom.  8 : 21).

Daarom ziet de schepping er met reikhalzend verlangen naar uit dat nu eindelijk eens openbaar zal worden wie Gods kinderen zijn.

Ze zal immers delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt.(Rom.  8:21) Zijn deze dan nog niet openbaar? Nee, dat is nog steeds niet het geval.

Want ook Gods kinderen worden ziek en sterven. 

Ook zij zijn vergankelijk.

Ook zij lijden.

Ook zij  worden getroffen door allerlei rampen.

Ook de mens is vergankelijk.

Maar, zegt de apostel: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard (Rom.  8:18).

Wanneer wordt dat dan openbaar en duidelijk zichtbaar voor iedereen? Dat lezen we in Rom. 8: 23c.

Dat gebeurt bij de verlossing van ons sterfelijk lichaam.

 Bij de opstanding der doden. Jezus is wel onze Verlosser. Ons ik, onze ziel is wel verlost, maar nog niet ons lichaam. De volkomen verlossing komt nog!

Een lichaam zonder ziekte en pijn.

Een verheerlijkt lichaam. Een gaaf lichaam. Nu hebben we alleen nog maar een voorschot van Gods Geest (Rom. 8:23).

Een andere, nieuwsgierige vraag is vervolgens:

Hoe ziet dat verheerlijkte lichaam er uit ?

Johannes schrijft: we weten nog niet hoe we er straks zullen uitzien, maar wij weten dat als Christus openbaar zal worden wij gelijkvormig worden aan het verrezen lichaam van onze Heer Jezus Christus. We zullen een nieuw lichaam  krijgen. 1 Joh. 3: 2 "We weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen."

Maar wat moeten wij met zo'n nieuw lichaam op de oude aarde?

Dan kan toch niet? Dat past toch niet?

Daarom ziet de schepping reikhalzend uit naar het openbaar worden wie Gods kinderen zijn.

We zijn nu al Gods kinderen, maar dat kun je niet zo maar van ons lichamelijk bestaan aflezen.

Dat wordt straks pas duidelijk.

De schepping wordt in  Rom 8: 19 als een persoon voorgesteld. Zij ziet als het ware reikhalzend uit naar de dag waarop zonneklaar zal blijken wie Gods kinderen zijn.

Als de oude mens totaal vernieuwd wordt, lichamelijk, geestelijk, psychisch en sociaal, dan kan het niet anders of de oude schepping die zo onderworpen is aan natuurrampen zoals aardbevingen en zeebevingen en overstromingen, zal wel moeten  wel volgen.

Aan een nieuwe mensheid zit een nieuwe schepping vast.

Het eerstgenoemde kan niet zonder het laatstgenoemde.

Vandaag de dag is het nog steeds zo dat hele schepping zucht en lijdt als in barensweeën. De schepping ziet uit naar de geboorte van het nieuwe leven.

Ook wij zuchten, steunen en kreunen. Zoals een vrouw die aan het baren is. Ook wij zien uit naar een nieuwe geboorte van ons bestaan. Want dit zuchten is niet alleen maar kermen, het is ook verlangen, uitzien naar de volkomen verlossing van ons lichamelijk bestaan en naar de nieuwe schepping.-

Waarom kon de tsunami haar gang gaan ?

De waarom-vraag wordt niet beantwoord. We hebben daar geen inzicht in.

Wel uitzicht. De boekrol der geschiedenis (Openb.  5) blijft gesloten. Alleen Christus als het Lam Gods is in staat de zeven zegels te verbreken.

Het Lam stáát.

Dat is teken van zijn triomf. Hij is wel geslacht, maar het Lam stáát. Alleen de verhoogde en opgestane Heer kan het geheim van de geschiedenis onthullen.

Nogmaals: we hebben geen inzicht, maar wel uitzicht.