A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Techniek in one-liners


 

Alles draait om efficiency

De belangrijkste technische doorbraak op dit moment is het bereiken van internet via het televisietoestel.

Het is een combinatie van massabereik en individueel contact.

Wij geloven vandaag in een grenzenloze vooruitgang via de technologie.

 Maar in onze tijd is de techniek een systeem geworden dat ons hele leven  bepaalt en beïnvloed.

Het is vooral de filosoof Jacques Ellul  geweest die in zijn boek The Technological Society ons daarvoor heeft gewaarschuwd.

Wist je dat het met name ook de Nazi’s zijn geweest die er van uit gingen dat elk probleem een louter technisch probleem was dat technisch  oplosbaar was?

Vandaag wijst de techniek de weg en wij hebben maar te volgen. In welke vergadering is besloten dat we met z’n allen het internet opgaan? Op geen enkele toch!

 Er is een global village ontstaan waarin een totale anarchie heerst.

Bovendien is de mens totaal vervreemd van het gewone leven. De techniek maakt immers automatisering nodig. De mens is een verlengstuk van de machine geworden.

De zin van het leven wordt steeds meer gezocht in wat men heeft en niet in wat men is en gelooft. Nieuwe auto, nieuwe tv enzovoort. Hoe meer men heeft,hoe minder men is.

We knielen elke avond voor de moderne altaren van de televisie, maar we beseffen niet dat de techniek ons iets essentieels heeft afgenomen.

Gedegradeerd tot apparaten

We hebben ons zelf gedegradeerd tot de apparaten die we gebruiken.

De techniek heeft het leven ontmythologiseerd. Steeds minder zijn we in staat ons te verheffen boven de technische onderbouw van het leven, bijvoorbeeld door geloof en gebed, kunst en fantasie.

Als we over onze eigen houdbaarheidsdatum heen zijn, hebben we alleen nog maar onze apparaten.

In ons tijdelijke leven is efficiency de belangrijkste waarde.

De Techniek is een alomvattende macht geworden, zoals dat vroeger het geval was met religie en traditie.

 De techniek heeft de ethiek, de esthetiek, de cultuur en de religie naar het tweede plan verschoven.

De maatschappij is een oppervlakkige veramerikaanste maatschappij geworden.waarin ‘waar en mooi’’ vervangen werd door ‘leuk en lekker’ en traditie door management.

In het marktonderzoek gaat het niet om de persoon of de enkeling, maar om de massa.

Door de heerschappij van de techniek vindt er een enorme inéénschrompeling en reductie plaats.

Het individu  wordt tot sjabloon. Gezinsleden die vroeger aan tafel met elkaar in gesprek waren, zitten nu met het etensbord op schoot avonden te staren naar hert Blauwe Licht.

We worden gerobotiseerd

Zullen we dit verraderlijke paard van Troje onder luid gewoel buiten de stadsmuren duwen?

Hoe kunnen de slaven van de techniek weer echte mensen worden, mensen die  niet alleen maar het visitekaartje uit hun jas halen als hen gevraagd wordt wie ze zijn.

Als de techniek in het leven gaat domineren, wordt iedereen elkaar en niemand zichzelf.

De resultaten van de luister- en kijkonderzoeken bepalen grotendeels de inhoud van de programma’s van radio en tv.

Marktsegmenten beheersen het leven.

Dromen en gebeden, overgave en godsvertrouwen verdwijnen. De mens is gerobotiseerd.

De mens die meende de dingen te kunnen beheersen, is zelf ding geworden!