A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tijd maken


Gezinnen van managers lijken veranderd te zijn in mijnenvelden van stress.

We hebben geen tijd meer.

De tijd heeft ons.

Net als geldbeheer, is er tijdbeheer nodig.

Je zult nooit ergens  tijd voor vinden, tijd moet je maken

Timemanagement 

Timemanagament is nodig om burnout te voorkomen.

Hoe gaan we doeltreffend met tijd om?

Er is drieërlei soort tijd:

Doeltijd; blijven werken totdat het werk klaar is

Kloktijd; we werken tot 2 uur

Haasttijd; het werk moet om 5 uur klaar zijn.

We raken gestresst als onze draaglast  onze  draagkracht te boven gaat.

Er zijn twee soorten stressoren: levensgebeurtenissen en irritaties, die stressreacties oproepen

Burnout

Burnout heeft met drie factoren te maken

Uitputting je hebt het gevoel helemaal leeg te zijn, opgebrand

Distantie ,je voelt je niet meer betrokken bij het werk, Het interesseert je niet meer.

Competentieverlies; Je denkt dat je het niet meer aan kunt

Hoe maak je nu tijd? Je moet eerst de grote doelen in de gaten houden

Als je een krat eerst met grote keien vult tot de rand toe, kan er altijd nog grint bijgevoegd

Vervolgens kun je ook zand en tenslotte water eraan toevoegen.  Niet omgekeerd.

Hoe maak je tijd?

Tijd maken is allereerst taken ordenen, doelen stellen en prioriteiten vaststellen.

Lijstjes aanleggen van taken

Doelen en  prioriteiten zijn de scheerlijnen waarmee we de tent van de tijd strak zetten.

Onbelangrijke dingen in de prullenbak gooien.

Doeltreffend werken

'Moeten' maakt je druk.  

Het ‘moeten’ moeten we loslaten.  Ons motto moet zijn:

Niets moet, alles mag’ We hebben geen tijd, omdat we van onszelf  zoveel moeten.

Ont-haasting is daarom allereerst ont-moeting  Ont-moet-ing schept ruimte voor ontmoeting

Efficient en effectief leiding geven

Er is een groot verschil tussen efficiënt werken en effectief werken. Efficiënt is hoe je de dingen doet.

Effectief is alles wat je helpt om je doel te bereiken. Daarbij heb je concrete doelstellingen nodig.!

Effectief leiding geven is: geef mensen een concreet doel, middelen om dat doel te bereiken

We moeten ons dus richten op doeltreffend werken

De autoritaire leiderschapstijl is gebaseerd op het technisch-rationele begrip efficiency,

De coachende leiderschapsstijl is gebaseerd op effectiviteit.

De eerste zegt: je moet netjes werken, de laatste zegt; heb een concreet doel voor ogen.

vier maal tijd winnen

Je kunt Tijd winnen door

1) niets te doen,

2) anderen te laten werken,

3)het zelf beter te doen,

4) door goed te archiveren.

Ga creatief archiveren, het sprokkelen en opslaan van ideeën

De kunst van het NEE-zeggen volgt op de kunst van het JA-zeggen

Het zijn niet de dingen zelf die ons gespannen maken, maar de manier waarop we tegen de dingen aankijken

Elimineer het uitstelgedrag. We stellen als maar uit en dat geeft spanning!

Het Pareto-principe= 80% van een taak wordt uitgevoerd door 20 % van de tijd.

Het afwerken, het polijsten kost het meeste tijd. Tijdbesparende tips zijn o.a. vaker ‘nee’ zeggen,

Gesprekken tijdig beëindigen en geconcentreerd werken.

Assertief gedrag is opkomen voor jezelf zonder anderen te kwetsen