A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Watertunnel / Hizkia


 

 
.jpg'>

  In de oude stad van David bij de Ofelberg in Jeruzalem bevindt zich nog steeds de onderaardse watertunnel  die koning Hizkia (of Jechizkia) heeft laten uitgraven.  Die tunnel loopt  vanaf de Gihonbron naar het badwater van Siloam.  

 

Met onze kinderen  zijn we indertijd door die 700 meter lang tunnel gelopen waar nogal wat water in stond.  Na veertig minuten kwamen we binnen de muren van de oude Davidstad. Nu is die tunnel royaal verlicht maar toen kregen we alleen maar een kaarsje mee. Als je dit liet vallen liep je in het donker tastend verder. Heel eng hoor

Door deze tunnel waren de bewoners van Jeruzalem indertijd altijd verzekerd van drinkwater bij een eventuele belegering. En die belegering is ook werkelijkheid geworden in de tijd van Sanherib de koning van Assyrië. Om daar water te putten, moest men de veilige stad verlaten en langs een lange weg afdalen om de toegang tot de bron te vinden.

 

 Het water van de Gihonbron stroomde naar het badwater van Siloam

 

Naar de  Siloamvijver

Vooral in tijd van oorlog en belegering was dat erg riskant. Toen  rond het jaar 700 voor Christus de dreiging der Assyriërs steeds groter werd, heeft koning Jechizkia op zeer vernuftige wijze het water van de bron binnen de wallen van Jeruzalem geleid. Dat was voor die tijd een knap stukje ingenieurswerk! Als je naar het geweldige bergmassief  van de Davidsburcht omhoog kijkt, kom je nog steeds onder de indruk van de geweldige ondergraving. Het water van de Gihonbron volgt nog steeds dezelfde weg. 

Inscriptie gevonden 

In 1880 hebben twee jongens in de wand van de genoemde tunnel een inscriptie ontdekt in oud-Hebreeuwse letters uit de tijd van koning Jechizkia.  Deze was aangebracht ter herinnering aan het grootse werk, waarvan verhaald wordt in 2 Kron. 32:30 "Het was ook Jechizkia die de bovenste uitmonding van de Gihonbron afslooot en al het water ondergronds kanaliseerde om het aan de westkant van de Davidsburcht op te vangen.  Jaren later kwam ik die steen tegen in het museum van Istanboel. Het stuk steen waarop het inschrift van de doorboring stond, wordt namelijk nu bewaard in het museum voor het Midden-Oosten

 De tekst

"En dit is de toedracht van de doorboring.  Toen er nog drie ellen doorbroken moesten worden, hoorde men, hoe de een de ander riep, want er was een spleet in de rots, rechts en links en op de dag van de doorbraak sloegen de steenhouwers tegen elkaar in, houweel op houweel en het water stroomde van de bron naar de Siloamvijver"  Siloamvijver Dat was ongeveer   2700 jaar geleden, nog honderden jaren vóór de geboorte van Jezus! De tunnel moet gereedgekomen zijn vóór de belegering der stad door Sanherib in 701 vóór Christus. Het verschil in hoogte tussen de bron en de Siloamvijver is twee meter. Het was  deze Siloamvijver waarheen Jezus de blindgeboren man stuurde  met de woorden Ga heen, was u in het badwater Siloam. Waarom zond Jezus de blinde man naar Siloam?  Joh. 9:7 Betekende dit soms een rituele reiniging of een heenwijzing naar de doop ? Nee, waarschijnlijk niet.

 Levend water

Siloam was in Israël het symbool geworden van levend water. Dat levende water werd op het Loofhuttenfeest geschept en in feestelijke optocht naar de tempel gebracht en daar vervolgens geplengd. Dit Loofhuttenfeest was waarschijnlijk nog niet of net afgelopen!Levend, stromend water  bracht verkwikking en nieuwe levenskracht. Jezus betrekt dit op zichzelf. Op dit feest roept  Jezus zo luid Hij kan: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Ik ben dat levende water.  Indien iemand dorst heeft hij kome tot Mij en drinkAls Jezus de blinde man naar Siloam stuurt, wil Hij daarmee zeggen, dat hij degene is die het levende water schenkt Hij kan ook rein voor God maken.