A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Waarzeggerij


 Waarzeggerij

Sibylle, waarzeggers ten tijde van keizer Augustus.jpg'>Waarzeggers waren in de Romeinse tijd vooral ingewandschouwers en astrologen. Op grond van de    ligging van de darmenkronkels van dieren konden de ingewnsdschouwers de toeko mst voorspellen

Waarzegster met kristallen bol, waarin zij de toekomst kon  lezen

Praktisch alle religies hebben  zich bezig gehouden met toekomstvoorspellingen via orakel of via waarzeggerij. In Deut. 18 worden echter alle vormen van ‘onthulling’ van de toekomst verboden. Israël mag niet meedoen aan toekomstvoorspellingen en astrologie. Waarom niet ?Omdat aan Israël een nieuwe profeet beloofd wordt. Geen nieuwe koning, maar een nieuwe profeet. Een profeet als Mozes.(Deut. 18: 15).Naar Hem moet Israël luisteren. Het risico bestaat dat de profeten de rol van waarzeggers zullen overnemen.

 

 Belofte van een profeet

God belooft het optreden van een profeet die veel groter zal zijn dan Mozes. En die was toch wel heel groot, want hij had God gezien van ‘aangezicht tot  aangezicht’ (Deur. 34 : 10) Kenmerkend voor Mozes waren niet zijn opzienbarende daden, of dat hij het volk uit Egypte had bevrijd, maar dat hij met God gesproken had als met een vriend.

 Profeet variant van waarzegger

 

In Israël was de profeet geen variant van de waarzegger. De profeet was er niet om te vertellen wat er morgen of  overmorgen gaat gebeuren. De profeet laat ons het gelaat van God zien. Hij onthult  wie God is. Er is in Israël nooit meer een profeet opgetreden als Mozes (Deut. 34).Israël mag hopen op een nieuwe Mozes, die veel intenser nog dan hij het gelaat van God zal laten zien. Deze profeet zal te herkennen zijn aan zijn omgang met God : van aangezicht tot aangezicht zoals een vriend spreekt met een vriend. Er is een intense verbondenheid tussen Jezus en zijn hmelse Vader.

 Uit eerste hand

 

Hij kan uit de eerste hand zeggen wat God wil en wat God zegt. Hij heeft immers rechtstreekse toegang tot God. Mozes  contact met God had toch wel beperkingen. Hij vraagt namelijk aan God “Laat mij toch uw heerlijkheid zien (Ex. 33:18)”.Zijn rechtstreekse omgang met God heeft toch zijn grenzen. Gods gelaat mag hij niet zien, al praat hij met Hem als met een vriend. De belofte ‘een profeet als ik’ bergt daarom nog grotere verwachtingen in zich. De Middelaar van het Nieuwe Verbond zal daaraan voldoen. Aan de nieuwe Mozes zal gegeven worden wat aan de eerst Mozes werd onthouden: Gods gelaat te zien.

 Jezus komt van God

In  Joh 1 : 18 lezen we :Niemand heeft ooit God gezien (ook Mozes dus niet),maar de enige boren zoon van God die nu rust aan het hart van de Vader. Hij is de gids en de weg geweest. Hij is niet allen de vriend, maar Hij is ook de zoon van de Vader. Jezus’ uitleg  van de Schriften is daarom ook totaal anders dan die van de Farizeeën. Het is geen uitleg in de zin van interpretatie zoals je die op school leert.

 Volmacht

 

Het is uitleg die berust op ‘volmacht’. Wat hij leert en zegt, komt rechtstreeks van ‘boven’, uit het gesprek ‘van aangezicht tot aangezicht’ !Zonder dat innerlijke fundament zou  het spreken van Jezus aanmatiging zijn. Geen wonder dat tegenstanders  zich groen ergerden aan Jezus, want zij erkenden niet dat fundament van het gesprek van ‘aangezicht tot aangezicht’