A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Water en Doop


Water van de doop

 De symboliek van het water is overal aanwezig in de Bijbel,Deze regels schrijf ik om mij zelf en jou te herinneren aan de vele andere items over de Doop. b.v. Doopvont, Doophuis. Baptisterium, Dopen Johanes de Doper, Dopen Jezus enz. enz..  Soms herhaal ik een thema gedeeltelijk onder een andere naam.  

Wedergeboorte

 

 

Doopvont Johannesbasiliek in Efeze

 

 

 Om het rijk Gods binnen te kunnen gaan moet de mens opnieuw  geboren worden uit water en Geest. In Joh. 3:3 lezen we dat Jezus in gesprek is met Nicodemus.  Jezs noemt  wedergeboorte noodzakelijk om het Rijk van God te kujnnen binengaan.. Bij een natuurlijke geboorte is bevruchting van de man en ontvangenis van de vrouw nodig, Ook de wedergeboorte kent dit dubbele  beginsel. De Geest van God is Levenverwekker.De Geest is de Geest van God en het water is hier symbool voor de oermoeder van het natuurlijke leven. Wedergeboorte kan niet zonder de scheppende kracht van Gods geest. 

Dopen is onderdompelen.

 

Gedoopt worden is ondergedompeld worden. Dat kun je heel goed zien bij de doopvonten van de vroege Kerk. Tegenwoordig vindt de doop meestal plaats door besprenkeling, maar vroeger door onderdompeling. Het doopvont was een watergraf. Het mooiste doop vont vond ik in de basiliek van Johannes in het Byzantijnse Efeze.  Met  deze foto kun je je voorstellen hoe de dopeling afdaalde in het watergraf. Hij werd ondergedompeld en met water overgoten. Het staangat van de dienstdoendep  priester zie je rechts. En links zie je de ronde opening waardoor het levend water stroomde. Als de dopeling ondergedompeld was in dit watergraf, klom hij aan de overzijde van het doopvont weer naar boven. Dat was de oostzijde, de kant waar de zon op kwam.Deze symboliek vind je weer terug bij Paulus “Wij zijn dan met Christus begraven door de dood in de doop en met Hem opgewekt in een nieuw leven. Zo’n doopvont slaat dus op de begrafenis en opstanding van Christus.  We zijn met Hem begraven en met Hem opgestaan.