A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Woestijnverzoeking


Verzoeking in woestijn

Dit is een wadi in de woestijn van Judea, waar Jezus werd verzocht. Hier trad ook Johannes de Doper op

Ook Johannes trad hier op bij de Jordaan . De doop van Jezus vond elders bij de Jordaan plaats.Op die plek had Jezus Johannes horen zeggen:Kijk dat is het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Aan het einde van zijn leven gaat Jezus daar nog eens heen om die woorden zich op die plek te herinneren

===================================

Hoewel hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid moeten leren uit hetgeen hij heeft geleden (Heb r. 5:8) 

 

De doopscène van Jezus sluit af met het neerdalen van de Geest op Hem.Dat is zo iets als een formele ambtsbevestiging. Hier wordt Hij aangewezen als de Gezalfde, net zoals koningen en priesters in Israël  bevestigd werden in hun ambt. Het slot van de doopscène laat ons zien dat Jezus de ware Zalving ontvangt. Hij is de Gezalfde, de Christus (Luc.3: 21 e.v.) ‘Christus’ is de Griekse vertaling van ‘gezalfd’.Daarna wordt Hij door de Geest geleid in de woestijn.Hij moet alle dreigingen van het menselijk bestaan binnengaan, om het verloren schaap te vinden.Het ”nedergedaald ter helle”begint in de woestijn.Hij moet zich vereenzelvigen met alle gevaren en bedreigingen van het mens-zijn. Hij moet op allerlei manieren op de proef gesteld worden (Hebr.4:15).  

Wilde dieren?

 Het bedreigde leven en de macht van de dood worden gesymboliseerd door de wilde dieren. Wilde dieren waren in Israël, de leeuw, de tijger en de panter. Maar in de woestijn van Judea waren toch geen wilde dieren? Inderdaad zo ver kwamen ze niet. 

Wilde dieren symbool

 Jezus daalde zo diep af dat hij zich bevond temidden van de wilde dieren. Dat is symboliek. Dat betekent te midden van de rebellie van de scheppingsorde. Die wilde dieren zullen verdwijnen volgens de belofte van Jesaja.De wolf en het lam zullen wonen  en de panter zal zich neer vleien naast het bokje (Jes. 11:6).Heel zijn aardse leven wordt Jezus nog omringd door de verzoekingen die voorgesteld worden als wilde dieren. 

Woestijn wordt tuin

 Eenmaal wordt het anders. De woestijn wordt tot tuin. Tuin is in de Bijbel het symbool van het verzoende leven. Tuin is het paradijs, hof van Eden.  Wat is nu de kern van alle verzoekingen?Het terzijde schuiven van God. De verzoeking vermomt zich als werkelijkheidszin.Werkelijk is voor ons wat tastbaar is: macht en brood.De duivel verzoekt ons door te suggereren dat dit het enige is dat we nodig hebben,Hoewel Christus  de zoon is, moet hij gehoorzaamheid leren ujit hetgeen hij heeft geleden