A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Watersymbollek


Watersymboliek

 

Waterbron Nazaret

 

Gihon bron was verbonden met het badwater Siloam Het was levend water

.jpg'>

Luchtfoto Jordaan gfrens Kanaan

 

Bron waar Rebecca water putte in Paddan Aram volgens de gids Het is mogelijk want bronnen waaren vaak uizenden jaren oud

 

 Water is een oerelement dat voorkomt in drie vormen in de Bijbel. Waterbron, rivier en zee!

 

1)  Bron

 

Als de waterbron is het symbool voor vruchtbaarheid. Zie Jacobsbron. Steden en dorpen werden  gebouwd bij een waterbron. Jeruzalem was gebouwd bij de Gihonbron. (zie Gihonbron) Zonder waterbron was geen leven mogelijk

 

2)  Rivier

 

Als tweede vorm is er de rivier De Jordaan was een grensrivier.  Mozes keek op de Nebo uit over de Jordaan heen het land Kanaän liggen. Water als stromend water is een  levenscheppend en levenschenkend beeld. Johannes de Doper doopte dan ook in het stromende water van de Jordaan.

3) Zee

De derde vorm van water  is de zee. Zie  Zee

De zee is bedreigend

In het boek Openbaring heeft de zee een ongunstige en negatieve betekenis.  Johannes ziet  uit de zee het beest opkomen met  10 horens en 7 koppen.

De zee is in de Bijbel ook een beeld van de angst voor alles wat het leven kapot maakt, bedreigt en verschrikt. Onder de vele beloften die ons gegeven worden over de stad van de toekomst, springt deze er dan ook onmiddellijk uit:

 

En de zee was niet meer

 

In het Nieuw Jeruzalem zal alles wat het leven bedreigt en beangst verwijderd worden.  De zee zal niet meer zijn.  Er zal eeuwige vrede en harmonie zijn

 

Jamin

 

 

Als de Israëliet zich oriënteerde ging hij met de rug nar de zee staan en met het gezicht naar het Oosten waar de zon op kwam.Je kunt dat teruvinden in het Hebreeuwse  woordje Jamin, dat rechts betekent en tegelijk ook het Zuiden voorstelt. Wij gaan metr de rug naar het Zuiden staan. Groningen ligt bij ons altijd in het noorden.