A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Woestijn


 

Woestijn

 

De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven (Gez.14:4)

 

Het schip van de woestijn. Het beest staat schoksgewijs op. Eerst met een ruk naar voren, dan geheel on verwacht met een ruk naar achteren

 

Drie soorten woestijnen

  1. bergwoestijn (midbar)
  2. steenwoestijn (araba) en
  3. zandwoestijn (jesjimoon) . Meestal stellen wij de woestijn voor als die van de Sahara met allemaal zand.

Jezus is verzocht geweest in de midbar (Matt. 4:1)

Araba steenwoestijn

Oase in de woestijn. Daar zijn waterbronnen en groeien palmbomen.

De bergwoestijn bij Qoemran, waar de Dode Zeerollen gevonden zijn. Papyri  kunnen vele eeuwen goed bewaard worden in woestijngrotten zoals deze rollen. Het is er altijd droog. Zie ook Qoemran.

Op de reis door de woestijn van Egypte naar het land Kanaän kwam het volk gelukkig soms oases tegen

Wat is de woestijn?

De woestijn is geen klooster zonder muren. Geen openluchtschool voor profeten.
Geen recreatiegebied voor overspannen mensen, maar woestijn is de plaats der verschrikking.

Het is er dor en droog. Leeg en heet. Een onherbergzaam oord. Jezus is zijn werk niet begonnen in Jeruzalem, in de tempel maar in de  woestijn.

 Hij verbleef daar 40 dagen. Het getal 40 is meer dan een rond getal.
In de bijbel herinnert het ons aan de 40 jaren dat het volk Israël in de woestijn moest vertoeven voordat het volk het Beloofde land mocht binnentrekken.

Die 40 dagen en 40 jaren vormen een voorbereidingstijd, een proeftijd. Voor Israël en ook voor Jezus.
In die periode vallen de grote beslissingen. Het is uitgerekend in de woestijn dat Jezus verzocht wordt door de Boze.
Het is de regio waar zijn voetsporen en vingerafdrukken zijn te vinden.

Het is uitgerekend in de woestijn dat de grote verzoeker Jezus suggereert dat de mens kan leven bij  brood-alleen.

Jezus moest in de woestijn leren afhankelijk te blijven van zijn hemelse vader.De duivel (= verdraaier) houdt Hem mooie dingen voor.

Het hoeft ons niet te verwonderen dat juist Mattheus vertelt dat Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn doorbracht. 
Hij is de ware Israël. Israel moest 40 jaren in de woestijn rondzwerven. Jezus 40 dagen.

Israël is het uitverkoren volk en Jezus de Uitverkorene.
Zoals het volk Israël na de uittocht uit Egypte en de doortocht door de doodswateren van de Rode Zee 40 jaar in de woestijn vertoefde, zo verbleef ook Jezus na zijn onderdompeling in het doodswater van de doop 40 dagen en nachten in de woestijn.

De geschiedenis van Israël is dus de vóór-geschiedenis van Jezus.