A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wolven in schaapskleren


 Ga op weg en bedenk wel:ik zend jullie als lammeren onder de wolven (Luc 10:3)Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.  Aan hun vruchten zul je hen herkennen Matt 15:7

 

Zie ook Pstor  pastprum en Bijbel enHerders waar jullie veel foto's inden!!

 

 

 

Jezus is voor de laatste keer op weg nar Jeruzalem. Heeft de verkondiging van Johannes de Doper en van zijn eigen driejarig verblijf onder zijn volksgenoten resultaat opgeleverd?Daarom stuurt hij gezanten langs de plaatsen die hij zal aandoen op zijn tocht naar Jeruzalem. Zijn de mensen bereid om hem als koning te ontvangen? Hoe dikwijls heeft hij in beeldrijke taal niet gesproken over het Koninkrijk van God dat in hem gekomen is! Hij heeft gezaaid. Nu is het oogsttijd.

Jezus stuurt boden voor zich uit om zijn komst voor te bereiden. Maar  ze zijn ook werkers om de oogst binnen te halen.

Ze moeten echter niet op een enthousiast onthaal rekenen:Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Wolven zijn roofdieren die altijd opzoek zijn naar een prooi. En dan zijn de leerlingen niets anders dan argeloze lammetjes. Een lammetje is nog weerlozer dan een schaap. Daarom zegt Jezus wees dan voorzichtig als slangen enargeloos als duiven (Matt.10:16)

 Isis

 

 

Wij denken wellicht aan die extreme groep  moslims  die de christenen in Irak bestrijden in naam van Allah. De christenen daar voelen zich als  weerloze lammetjes midden tussen de wolven die willen verslinden. Maar we kunnen ook dichter bij huis blijven. Kunnen we mensen als Maarten ’t Hart en Maarten van Rossum vergelijken met verscheurende wolven? Wat schreven ze onder andere?

 Maarten ‘ Hart 

“Kerkgangers worden op een verbijsterende manier bedot. Dus daar moet flink stelling tegen worden genomen. Ik was als kind een heel gelovig jongetje en dronk het alles als nectar in.Dus ik geloofde heel sterk in God en Jezus. Verbrijzeld is dat Godsbeeld niet, maar ik ben  gaan lezen over de oorsprong van het christendom en  over kritische beschouwingen van vrijzinnige theologen. Ik kreeg het gevoel op een ongelofelijke manier bedrogen te zijn. Al die gekkigheid over sprekende slangen,muren van water en stemmen uit de hemel. Het is een lariekoekgeloof.”

 Maarten van Rossum 

 ”Ik begrijp niet dat mensen die een redelijke mate van intelligentie hebben zo’n poppenkast als het christelijk geloof au serieus kunnen nemen. Want tjonge, tjonge het is toch niets anders dan een infantiele wensvervulling met  het geloof in een vaderfiguur die in de hemelen is”

Beiden staan zeer vijandig ten opzichte van het christelijk geloof. Maar ze willen niet suggereren dat zij namens God spreken maar wel dat zij een boodschap blaten en uitdragen die mensen bevrijdt  en verlicht.

 In de woestijn 

We lezen in de bijbel dat Jezus door de Geest naar de woestijn geleid werd om beproefd te worden door de duivel.(Matt.4:1).Overkomt dit vandaag ook niet de kerk? De leerling is niet meer dan zijn Meester. Kan het soms zijn dat ook in onze tijd de gemeente  door de Geest in de woestijn van de Godverlatenheid  geleid wordt ?

 

 Godverlatenheid

 

 

Kan het soms zijn dat daar ook ons geloof gelouterd en getoetst moet worden om haar echtheid aan het licht te brengen? God kan niemand verzoeken. Dat is het werk van satan. De Tegenstander  zoekt niet om te redden maar om ons het geloof af te pakken. Hij heeft met het oog daarop zijn theologische pionnen en spionnen uitgezet. Het terrein van de kerk is daarvoor bijzonder vruchtbaar.

 De grote verzoeking 

Veel christenen voelen zich vandaag als weerloze lammeren  tussen de wolven. God kan de mens wel op de proef stellen om zijn geloof te toetsen Verzoeken is het privilege van satan.

Jezus werd door de Geest in de woestijn geleid. Hij moest zich vereenzelvigen met alle bedreigingen en gevaren van het mens zijn. Zijn beproevingen waren reëel. Hij was ook totaal alleen, maar wij zijn niet alleen in de woestijn van de beproevingen.

  Hebr 4

Want wij hebben geen hogepriester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest (Hebr. 4: 15) De verwoestijning neemt toe. De kerk leeft ook vandaag in een woestijn. De verwoestijning in het landschap van de Geest neemt toe. Het is een woestijn waarin op verschillende toonhoogten geroepen wordt dat God niet bestaat, dat Jezus niet méér is dan een wijsheidsleraar of een van de Joodse rechtvaardigen, maar niet onze Verlosser.  Kijk daarin herkennen wij de wolf in schapevacht. Het klinkt allemaal zo aanlokkelijk. Zal de gemeente deze verzoekingen kunnen weerstaan? Zal haar beproefdheid aan het licht treden in de gigantische strijd der geesten die momenteel gaande is?   

Atheïsme 

De felste aanhanger van het atheïsme in onze moderne tijd is denk ik toch wel Nietzsche geweest. Nietzsche borduurde voort op de visie van de Verlichting. Het christelijk geloof verhindert volgens hem de wetenschap en staat de vooruitgang in de weg. De Verlichting viel het geloof aan, viel de kerk aan en viel het gezag van de bijbel aan, maar toch wilde men God nog sparen. God radicaal overbodig verklaren zou de samenleving ontwrichten. De Verlichting had het niet aangedurfd het geloof in God echt aan te pakken. Zelfs Voltaire durfde dat niet. Voltaire durfde niet in het bijzijn van zijn bedienden over het bestaan van God te discussiëren, want als die niet meer in God geloofden, was hij bang voor zijn tafelzilver

 Nietzsche 

Toen kwam Nietzsche. Hij was vele malen radicaler dan de vertegenwoordigers van de Verlichting. Hoe is het toch gekomen dat Nietzsche zich zo fel verzet heeft tegen het christelijk geloof, dat hij één van de belangrijkste vertegenwoordigers geworden is van het atheïsme? Was het de geest van de wolf?  Zijn laatste geschriften zijn een frontale aanval op het christendom. Ze ademen de geest van de wolf, die weerloze lammeren wil verslinden.