A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orion en Plejaden


 

Aarde gezien vanuit een ruimteschip. Hier leven nu 16 miljard mensen.

 

Hoe ver zijn de Orion en de Plejaden?

 

Toevoeging Orion  

 

Stel nu eens dat u dezelfde snelheid zou krijgen als het licht en dat u met die snelheid naar de maan zou willen vliegen. Dan was u in ruim één sekonde op de maan. De snelheid van het licht is 300.000 km per sekonde = 7 keer rond de aarde. Hoe groot is nu de afstand tussen de maan en de aarde? Dat hangt er natuurlijk vanaf. Doordat de maan een elliptische baan rond de aarde aflegt, varieert de afstand. We mogen aannemen dat de gemiddelde afstand 384.459 km is. Als ik de snelheid van het licht zou krijgen heb ik dus ruim een sekonde nodig om naar de maan te reizen. Dat is dus een wipje. Je bent er zo. Vlugger kan niet. Maar hoeveel tijd heb ik nu nodig om met de snelheid van het licht op de Orion of de Plejaden te kunnen landen? Misschien wel 4 uur zult u zeggen? Nee met die snelheid heb ik vier en een halve eeuw nodig. Begrijpt u nu dat we ons die afstand niet kunnen voorstellen? Of zie ik het misschien verkeerd? Heb ik iets over het hoofd gezien?

 

Aarde gezien vanaf de maan.

 

De ligging van Noord- en Zuidamerika midden in de oceanen kunnen we ons nog wel voorstellen  Orion en Plejaden gaan ons begrip te boven. Om de maan te bereiken heeft het licht slechts enkele sekonden nodig. Om de Orion en de Plejaden te bereiken met diezelfde snelheid 440 jaar.

 

De maker van de Plejaden en van Orion, Hij die dag tot duisternis maakt. Zijn naam is HEER (Amos 5:8).

 

De Orion en de Plejaden zijn twee sterrenbeelden. Het zijn Bijbelse plaatsen, want ze worden in Amos 5: 8 genoemd. Er worden in Amos 5 nog drie andere Bijbelse plaatsen genoemd: Betel, Gilgal en Berseba. Dat waren drie plaatsen waar Israël de afgoden van die tijd aanbad en offers bracht aan heidense goden.

 

Daarom moet Amos in Gods naam Israël waarschuwen: Ga niet naar Betel, kom niet in Gilgal, trek niet naar Berseba. Zoek Mij en leef (Amos 5:6). Als het volk niet terugkeert tot de HEER zal Hij komen met zijn oordelen. Woedend is de HEER over de smeerlapperij van Israël: ”Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER (Amos 5:18). Duisternis en geen licht zal hij zijn. In deze samenhang brengt God zichzelf ter sprake als de God van de Orion en de Plejaden. Hij komt ook om in het eindgericht recht te spreken. Hij is de almachtige, de schepper van al het bestaande. Het volk moet niet denken dat God al hun kwaad wel door de vingers zal zien. Hij is de God van de Orion en de Plejaden. Die sterrennevels liggen 440 lichtjaren van ons vandaan.

 

Lichtjaar, hoezo?

 

Eén lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar aflegt. Je wilt zeker ook wel weten hoeveel kilometer een lichtjaar is. Wel, het licht heeft een snelheid van 300.000 km/sek. In één sekonde legt het licht dus 300.000 kilometer af.  Dat is dus – schrik niet – meer dan  7 keer rond de aarde in een sekonde. Als een lichtstraal uit Japan ons bereikt, is ie in die ene sekonde al 7 keer terug geweest in Japan. In één minuut dus 60 x 300.000 = 18 miljoen kilometer. In één uur 60 x 18 miljoen = 1080 miljoen kilometer. In één dag 24 x 1080 miljoen kilometer = ongeveer 26.000 miljoen kilometer. Reken nu maar uit hoe groot de afstand van de aarde tot de Orion en de Plejaden is. Vraag: Als het licht in een dag 26000 miljoen kilometer aflegt, hoeveel is dat dan in 440 jaar ? Het antwoord is; dat kun je je niet voorstellen. Het heelal is meetbaar, al kunnen we ons bij die grote afstanden niets meer voorstellen. “Pappa, waarom heeft God het heelal zo groot gemaakt?, vroeg het zoontje van beroemde sterrenkundig Heino Francke. Zijn antwoord was: om te laten zien dat Hij zelf nog groter is.

 

Een prachtig boek

 

Het heelal is meetbaar, maar God is onmeetbaar zegt de sterrenkundige. Heino Francke is ook voorganger in een kerk in Keulen. God openbaart zijn majesteit en macht in het heelal. De schepping is als een prachtig boek waarin we nooit uitgelezen raken over de grootheid van God.

 

Onvoorstelbaar.!!

 

Net zo onvoorstelbaar het bericht dat Deze zich zo klein heeft gemaakt, mens is geworden, ons DNA heeft aangenomen en ons burgerservicenummer en onder de mensen heeft geleefd. Hoe verrassend is het te lezen in de Bijbel, dat  deze God aan het meer van Galilea hout ging sprokkelen, een vuurtje maakte en een visje ging bakken. Toen zijn vrienden even later aan land kwamen, riep Hij: "Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben" (Joh. 21:9). Hoewel ze de hele nacht niks gevangen hadden, ging Petrus weer vissen. En zie daar: het net zat vol met vele grote vissen. Daarin liet de Zoon des Mensen weer zijn goddelijke komaf zien. Hij kan een visje bakken hout sprokkelen en een vuurtje stoken, maar Hij schiep ook Orion en Plejaden.