A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orion


 

 

Orion. Met de snelheid van het licht in vier en een halve eeuw bereikbaar.

 

 

Deze foto heb ik van de Japanse ruiimtevaart. Hier is de aarde vanuit de ruimte genomen. Dus dichter bij dan Orion. Met de snelheid van het licht binnen 1 seconde bereikbaar.

  

Orion

 

Ik  vind Orion naast de Grote Beer het helderste en mooiste sterrenbeeld aan de hemel. In de winter kun je hem goed zien. Ook in de Bijbel komt dit sterrenbeeld enkele malen ter sprake. In Amos 5 :8 wordt Orion ook genoemd. God presenteert zich als de maker van Orion om zijn volk te weerhouden naar Betel, Gilgal en Berseba te gaan om daar aan heidense goden te offeren (Amos 5:4). Hij is immers zelf de Getrouwe en de Onvergelijkelijke?

Een reusachtige jager

De oude Grieken zagen in Orion een machtige, reusachtige jager, die geketend was. De schrijver van het boek Job wist hier van. In Job 38:31b vraagt God aan Job of hij de ketenen van Orion kan losmaken. Dat is blijkbaar een verwijzing naar de sterrengordel waarmee de machtige jager Orion gebonden was. Natuurlijk kan Job dat niet. Dat kan God alleen. Het Hebreeuwse woord voor Orion is dwaas. Dit woord is aan Orion gegeven omdat de reus Orion de dwaasheid had om tegen God in opstand te komen. Daarom was hij met een gordel aan de hemel gebonden. Zo luidt het verhaal van de Griekse mythologie. Ook de schrijver van het boek Job kende dit verhaal. Nu krijgt het een plaats in Godsopenbaring. Het bevat een boodschap; het is pure dwaasheid om tegen God in opstand te komen, ook al ben je een geweldige reus. Hoe groot is God, die Orion gemaakt heeft, dan wel niet? Laten we dat eens gaan bekijken. Daarbij gaan we dus weer terug naar de feiten. De mythologie daarentegen voedt de verbeelding.De wetenschap ontmythologiseert.

 

Orion de grote reus

 

Stel nu eens dat je dezelfde snelheid zou krijgen als het licht en dat je met die snelheid naar de maan zou kunnen vliegen. Dan was je in ruim één seconde op de maan. De snelheid van het licht is 300.000 km per seconde = 7 keer rond de aarde. Hoe groot is nu de afstand tussen de maan en de aarde? Dat hangt er natuurlijk vanaf. Doordat de maan een elliptische baan rond de aarde aflegt, varieert de afstand. We mogen aannemen dat de gemiddelde afstand 384.459 km is. Als ik de snelheid van het licht zou krijgen heb ik dus ruim een seconde nodig om naar de maan te reizen. Dat is dus een wipje. Je kunt dan op de maan een zomerhuisje laten bouwen. Je bent er zo. Vlugger kan niet. Een retourtje maan duurt dus ruim 2 seconden. Met deze kennis gaan we nu eens naar Orion kijken. U wilt natuurlijk ook wel eens verder weg met vakantie. Laten we naar Orion gaan.

 

Retourtje Orion: 9 eeuwen!

 

Maar hoeveel tijd heb ik nu nodig om met de snelheid van het licht op de Orion of de Plejaden te kunnen landen? ‘Misschien wel 4 uur', zult u zeggen? 'Of een dag?’ We denken dat we ons dat nog kunnen voorstellen. Nee, met die snelheid heb ik vier en een halve eeuw nodig. Voelt u het verschil in tijd? Begrijpt u nu dat we ons die afstand niet kunnen voorstellen?

 

Retourtje Orion

 

Om even heen en weer naar de Orion te kunnen reizen heb ik (met de duizelingwekkene snelheid van het licht!) dus 9 eeuwen nodig. Dat redt je nooit al wordt je honderd jaar!