A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zekerheid


Een verzekeringsmaatschappij adverteert met de spreuk: Koop op tijd uw zekerheid.

Zekerheid is echter niet met geld te koop

Zekerheid is onbetaalbaar.

Hoe komen we tot zekerheid ?

Ook tot zekerheid dat God bestaat?

We kunnen bij het zoeken naar zekerheid twee wegen bewandelen.

Griekse weg

In onze cultuur wordt gekozen voor de Griekse weg tot zekerheid.

Wat is dat voor een weg ?

Dat is een weg van de kritische rationele waarneming.

We zetten eerst alle feiten op een rijtje en gaan dan schiften wat wel en niet aannemelijk is.

We observeren de werkelijkheid vanuit een neutraal standpunt en proberen nu via het verstand tot zekerheid te komen.

De Hebreeuwse weg is precies omgekeerd.

Dat neutrale startpunt lijkt wel erg objectief, maar we kunnen ons nooit uit de werkelijkheid in een neutraal standpunt terugtrekken.

Zo’n punt bestaat niet. We hebben allemaal al een standpunt ingenomen.

Bovendien is de  mens niet alleen verstandelijk.

De bijbelse visie op de mens laat zien dat de mens van meetaf in relaties is gezet. De mens is een relationeel wezen.

Relationele weg nodig!

Volgens de Hebreeuwse weg groeit onze zekerheid pas als we ons in die relaties openstellen.

Of anders gezegd: als we met vertrouwen in die relaties staan.

Als we in relatie tot de dingen tot  de mensen en tot God uitgaan van rationele waarnemingen en rationele conclusies, krijgen we nooit zekerheid..

Er is een grote tegenstelling tussen de Griekse weg en de Hebreeuwse weg.

De Griek zegt:ik moet eerst zekerheid en wel door verstandelijke kennis en dan ga ik vertrouwen. De bijbel zegt:Je moet éérst vertrouwen en dan komt zekerheid.

De meeste wetenschappers zijn in onze tijd atheïst of agnost.

In beide gevallen bezitten zij geen zekerheid over de ultieme werkelijkheid van het leven, omdat zij beiden rationeel denken.

De atheïst zegt vanuit het Griekse denken: God bestaat niet en de agnost zegt ook vanuit dit Griekse denken: ik weet niet of God bestaat en kan het ook niet weten. Ze hebben allebei geen vertrouwen..

Toch mogen we het verstand nooit uitschakelen. Het krijgt wel pas een goede plaats vanuit het vertrouwen.