A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaligverklaring


De Paus heeft Moeder Teresa de Indiase non voor de arme straatsloebers zaligverklaard

Haar bijnaam was de "Saint of the Gutters" (heilige van de goten)

Heiligverklaring en zaligverklaring

Er is een verschil tussen een heiligverklaring en een zaligverklaring

Een heilige is een trap verder op de "geestelijke trap" dan een gelukzalige

Een zalige mag niet aanbeden worden, wel binnen één bisdom in beperkte mate vereerd.

Een heilige mag binnen de héle Rooms Katholieke wereldkerk vereerd worden

Een zalige heeft op "heldhaftige wijze de deugen beoefend"

Voorbeelden en voorsprekers

Zij zijn "voorbeelden en voorsprekers" voor de hedendaagse gelovigen

Bij een heiligverklaring moeten er aanwijsbare wonderen in het spel zijn

Minimaal drie wonderen na een aanroeping van een kandidaat-heilige

Tijdens een langdurig juridisch proces moet de echtheid daarvan aangetoond worden

Advocaat van de duivel

In dat proces is er een aanklager (advocaat van de duivel) en een getuige à charge

Een heilige hoeft zeker niet deugdzamer te zijn dan een zalige

Het bijbelse woord heiligen betekent in het Grieks geheiligden

Heilig geen deugd!

Heilig is geen kwalificatie van menselijke deugdzaamheid

Geheiligd-zijn is voor 100% geheiligd zijn in-Christus

Zo belijdt de katholieke kerk van alle eeuwen ook de "gemeenschap der heiligen"

Zaligen

Alle Christusgelovigen die gestorven zijn, zijn zalig.

Jezus begint zijn openbare optreden onder het klokgelui der zaligsprekingen

Het boek Openbaring van Johannes is het boek der zaligsprekingen

Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam

Zalig de doden die in de Here sterven

Zij allen delen in de "hemelse glorie"

Bij een zaligverklaring door de Paus wordt dit aantal zeer beperkt

Bovendien is zaligverklaring uitsluitend de bevoegdheid van Christus

Zij is niet het privilege  van de kerk

Moeder Theresa heeft wel een voorbeeldfunctie

Er werken nu 3000 Missionarissen in haar organisatie Missionarissen van Naastenliefde