A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ziel


De mens is zielig

De mens heeft geen ziel, maar hij is een ziel.

De mens is zielig

Zielig is meelijwekkend en zielloos is dood.

Zielkunde is een ouderwets woord voor psychologie en zielknijper voor psychiater

Sommigen lopen met hun ziel onder de arm.  Dat is een slechte plaats voor de ziel

De mens heeft een buitenkant en een binnenkant. Het lichaam is de buitenkant

Voor Plato was de ziel als “het hogere” opgesloten in de kerker van het lichaam

De oude Grieken zeiden: soma is sèma (het lichaam is een graf van de ziel)

Het Hebreeuwse woord nefesj betekent adem, ziel, gemoed, leven, persoon,

Hallo, mijn ziel

De psalmdichter spreekt zichzelf toe en zegt: Loof de Here mijn ziel

Er is bij hem een innerlijk overleg.

Hallo, mijn ziel. Hoe gaat het met jou ? Ga maar eens even zitten . Wat buigt ge u neder, o mijn ziel?