A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zelfverwerkelijking


De moderne mens zegt: ik geloof in mijzelf. Het ‘zelf’ wordt object van geloof.

De mens is altijd met zijn zelfportret bezig. Hij wil gezien worden. Hij zegt: Ik word gezien, dus ik besta

Psychologen zeggen vandaag :je moet opkomen voor je zelf. Verwen je zelf eens.

Zelfbevestiging

De mens heeft immers zelfbevestiging nodig. Dan krijgt hij zelfvertrouwen.en zelfrespect.

Mensen zijn immers op zoek naar zich zelf.

We hebben geen leven in ons zelf. God wel.

We praten over zelfverwerkelijking, zelfontplooiing, zelfbewustwording,

In de politiek hebben we het altijd over zelfbestuur, zelfbeschikking

Zelfontplooiing markeert een breuk in de westerse religieuze traditie.

Zelfovergave!

Bijbels gezien gaat het om zelfontplooiing door zelfovergave!

Er is ook een negatief zelf . De mens is van huis uit immers zelfzuchtig,.

Het ‘zelf’ wordt tot God verheven

Er is ook agressie tegen zichzelf: zelfverwijt, zelfbeschuldiging, zelfvervreemding, eindigend soms in zelfmoord.

Je kunt pas jezelf worden in relatie tot de ander

Je kunt pas jezelf worden in relatie tot de Ander

Tot jezelf komen 

De verloren zoon kwam tot zichzelf, toen hij de Vader zag staan met open armen

Zelfverloochening is niet je zelf wegcijferen.

Je zelf wegcijferen is jezelf onbenullig vinden, een nul geven.

Zelfvertrouwen krijg je door Godsvertrouwen.

De verloren zoon was bij de zwijnen niemand.

De Vader maakt hem tot iemand. Hij krijgt een gouden ring aan zijn vinger.

Hij zal genade en ere geven!

God is niet geïnteresseerd in de massa, maar in de enkeling