A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zuurdesem/Farizeeen


 

Van Farizeeen en Herodes 

Jezus waarschuwt zijn discipelen voor de “zuurdesem van de Farizeeën"

Hij waarschuwt in één adem ook voor de zuurdesem van Herodes” (Marc8,15)

Wat betekent dit?

Voor de joden was zuurdeeg het beeld van de zonde

Voor de paasmaaltijd moesten de matses ongezuurd  zijn

Doe het oude zuurdeeg weg (1 Cor. 5: 7)

Zuurdeeg

Net als gist het deeg doortrekt, zo doortrok de visie van de Farizeeën het volk.

De Farizeeën en Herodes hadden blijkbaar iets gemeen. Wat?

De discipelen begrepen dit eerst ook niet.

Zij dachten eerst dat je geen broden mag kopen van de Farizeeën (Marc. 16 :6)

Daarna begrepen zij dat Jezus bedoelde de leer der Farizeeën. (Marc 16 : 12).

Wat was nu de visie van de Farizeeën en ook de opvattingen van Herodes ?

Een leer die het hele volk beïnvloedde, zoals gist het deeg van het volksbrood doortrekt?

Wel, dat was het volgende.

Noch de Farizeeën noch Herodes Antipas geloofden dat God Zelf in Jezus was verschenen

Dat is de”zuurdesem”van Herodes en de Farizeeën.

Dat is ook de zuurdesem van de moderne theologie

Die Jezus van Nazareth, - wie Hij ook is –Hij is in ieder geval niet Gods Zoon.

Jezus is wel een heel bijzonder mens door de Krachten van het Dodenrijk

Jezus komt niet van God.

Dat is de zuurdesem van Farizeeën, Herodes en moderne theologie

Onder zijn invloed staat ook het volk.

Zelfs zijn discipelen hadden hun twijfels en waren dus door deze zuurdesem aangetast.

Daarop slaat Marcus 8 :18 als Jezus tot zijn discipelen zegt

Hebt u ogen en ziet u niet? Hebt u oren en hoort u niet? En vers 21 Begrijpt u nu nog niet?

Moderne theologen geloven ook vaak niet dat Jezus van God komt

Ook tot hen zegt Jezus Begrijpt u het nog niet?

Hebben jullie dan niet die wonderlijke spijziging meegemaakt?

Hebben jullie nog niks in de gaten?

Hebben jullie nog niks in de gaten, net als de Farizeeën en als Herodes?

Zien jullie het niet dat ik van God kom? Zo bereidt Jezus hen voor kleur te bekennen

Enkele verzen verder in vers 29 van Marcus 8 vraagt Hij zijn discipelen op de man af:

Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?