A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zonde


Plato

 Plato zei: zonde is gebrek aan inzicht

Evangelie zegt: zonde is de uitgestoken hand van God afwijzen

Zondeval is oerbreuk tussen de Boven-ander, de buiten- ander en de binnen-ander

Onze deugden zijn vol ondeugden en onze vroomheid is vol goddeloosheid

We hebben de sporen van het kwaad in ons weggevaagd en weggeveegd.

De mens is een broedplaats van het kwaad, een kweekvijver van de zonde

Zonde is leven onder de hypnose en narcose van een leven zonder God

Zonde is zappen op de zandplaten der zelfgenoegzaamheid

Wij zijn hooghartig, laaghartig en enghartig, maar de Here God is eindeloos barmhartig

Er zijn zondaren die zichzelf rechtvaardig vinden

En er zijn rechtvaardigen die zichzelf zondaar vinden

Zondebok 

We wijzen altijd een zondebok aan voor onze smeerlapperij.

Er is er maar Eén die als zodanig kan functioneren:Jezus

"Zondaren" is in de bijbel een term voor smeerlappen

Ze worden in één adem genoemd met de tollenaren

Jezus voelt zich helemaal thuis bij zondaren.

De Farizeeën zeiden: Soort zoekt soort