A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nomadencultuur


We leven in een nomadencultuur. Nomaden hebben geen vaste woonplaats

Nomaden achten zich niet gebonden aan de regels van de plaatselijke  gemeenschap

Bindingsangst 

 

Ongebondenheid en bindingsangst zijn kenmerkend voor onze huidige  cultuur

Velen willen geen verplichtingen aangaan.

Velen willen zich ook niet  binden aan wat zich als waarheid aandient

Vrijblijvendheid is troef

Velen willen geen keus doen en zich vastleggen

Vrijheidsmotief verloren zoon

Zij zweren bij het vrijheidsmotief van de verloren zoon.

Deze wilde zich niet binden aan het huis van de vader, de liefde en de regels van de vader

Hij wilde kleine zelfstandige zijn

Hij wilde niet thuis komen, Hij wilde zwerver blijven