A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

New Age


New Age betekent: Nieuw Tijdperk.

In de boekhandels vind je een overstelpende hoeveelheid boeken over allerlei occulte zaken

Horoscopie en astrologie, maar ook antroposofie en reïncarnatie, holistische geneeswijzen

 

Esoterica

 

Met een vreemd woord duidt men de inhoud van deze boeken aan met het woord esoterica

Esoterie wil zeggen; kennis van de mysterievolle binnenkant der dingen.

In veel boekwinkels is de esoterische afdeling vele malen groter dan die van de theologie.

Alle bovengenoemde en vele andere verschijnselen hebben één ding gemeenschappelijk:

Ze hebben een alternatieve visie op wat er in de Westerse cultuur gaande is.

 

Nieuw Tijdperk

Kenmerkend is hierbij de opvatting dat wij aan de vooravond van een "nieuw tijdperk" staan.

Deze gedachte komt uit de astrologie.

De zon is rond het jaar 2000 in het teken van de Waterman (Aquarius) gekomen

Daarbij heeft  ze het sterrenbeeld van de vissen verlaten

De 2000 jaren die achter ons liggen vormen de tijd van de Vissen.

De periode van het christendom, tijd van strijd en verdeeldheid, van kruistochten en godsdienstoorlogen.

Een tijd van grote tegenstellingen tussen zwart en blank, Oost en West, rijk en arm.

 

Tegenstellingen verdwijnen

 

Maar als de "Nieuwe Tijd"  komt, zullen die tegenstellingen worden opgeheven.

Men wijst bijvoorbeeld op de opheffing van het "IJzeren gordijn"

In het nieuwe-tijdsdenken propageert men ook de opvatting dat alle godsdiensten uiteindelijk hetzelfde leren.

In wezen hebben Boeddha, Jezus, Mohammed en Krishna dezelfde boodschap gegeven.

New Age geloof is louter zelfervaring en kan nooit samen gaan met het  christelijk geloof

Ik blijf altijd tegen de glazen wand van mijn eigen ik aankijken als een vogel in een glazen kooi.

 

Zes aspecten

 

1) Het onderscheid en de afstand tussen Schepper en  schepsel wordt  uitgewist

Men noemt dit het heelheidsdenken. De mens is een stukje van God

Men gaat uit van een totaliteitsbeweging  waarin God met deze wereld samenvalt

2) In de meeste publicaties wordt God gereduceerd tot een goddelijke kracht.

 God is geen persoonlijke God met wie we kunnen omgaan

3) De tegenstelling tussen zonde en genade ontbreekt. De mens is in wezen goed

4) Jezus als Verlosser heeft de mens niet nodig, want alles komt aan op zelfverwerkelijking.

 Jezus is een soort gnostische goeroe, een prototype van het universeel kosmisch bewustzijn

5) Er is geen plaats voor het unieke karakter van het christelijk geloof.

Alle godsdiensten zijn in wezen gelijk. 

De juweel van de lotus in het boeddhisme, de duizelingwekkende dans van de derwish en

de dans van de Shiva zijn allemaal openbaringen van dezelfde gnosis

6)Alles wat geweest is komt terug  Er is een voortdurende kringloop

Geschiedenis is een cirkel. Zielen zijn kringloopzielen

Lineair

Het bijbelse lineaire denken is echter totaal anders het cyclische denken

In joods-christelijke denken is geschiedenis een rechte lijn.  Bij New Age een cirkel

Alles wat geweest is komt terug.

Geen wonder dat men in dit denken  aan de reïncarnatie een grote plaats heeft ingeruimd.