A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nihilisme


Nihilisme betekent dat niets geldt, niets mij verbindt en niets mij verplicht

Nihilisme wil zeggen dat alles zonder zin is.

Nietzsche

Nietzsche is  de profeet van het nihilisme geweest.

Hij brak met ieder geloof, in het bijzonder met het christelijk geloof.

God is dood, Christus is de vijand van het leven, moraal is een leugen en de waarheid een fictie.

Hij noemde de kerken de grafkelders van de dode God

Hij schreef  ‘Ik bezweer u broeders, blijft de aarde trouw

Gelooft hen niet, die u van bovenaardse dingen spreken, waarop men hopen mag.

 Het zijn gifmengers of zij dat nu weten of niet

Op een schutting stond: God is dood -  Nietzsche. Iemand had er onder geschreven Nietzsche is dood – God’

De filosoof Nietzsche wil achter Plato en Socrates terug naar de god van de schuimende overvloed

Plato en Socrates spraken nog van een bovenwereld.

Voor Dionysos tegen de Gekruisigde

Hij kiest echter voor Dionysos tegen de Gekruisigde

Nietzsche steekt de vreugdevuren van het nihilisme aan

De keus voor het goede gaat aan griezels en de norm van de God van Israël aan flarden

Zijn keus voor Dionysos is een  keus voor de mens die de maat van alle dingen is.

Hij kiest voor het bedwelmende, uitgelaten, overvloedige, scheppende  bandeloze en brute leven

Het leven dat zich zelf wetten stelt.

Ubermensch

Hij verkondigt de Übermensch.

Christus kiest voor de verloren mens en neemt het op voor de zieke, lijdende en zwakke mens.

Dat vindt Nietzsche walgelijk

Wij moeten niet de roofdieren vrezen, maar de mannen van het hospitaal

Christendom is 2000 jaar bloedvergiftiging.

Geen slavenmoraal

Hij keert zich tegen de ‘slavenmoraal’, tegen de ‘kuddemoraal’.

 Hij kiest voor een herenmoraal, de sterke mens, die zichzelf  tot maatstaf is.

Nietzsche gaat veel verder dan het liberalisme met zijn optimistisch vooruitgangsgeloof,

Hij gaat verder dan het socialisme met zijn vertrouwen op de toekomstige heilstaat

Hij poneert de eeuwige terugkeer van alle dingen.

Alles komt weer terug. Het leven is doelloos en zonder enige bedoeling.

Nietzsche heeft gelijk: als de  fundering is weggeslagen, kan geen huis blijven bestaan.