A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Narcistische mens


 

Narcissus 

In de Griekse mythologie lezen we over een zekere Narcissus

Een knappe jonge man die op een wandeling door het bos de nymf Echo ontmoet

Echo wordt verliefd op hem maar er kan geen echte relatie ontstaan

Wat Narcissus ook zegt, steeds antwoordt de nymf met het herhalen van zijn laatste woord

Ik zou je zo graag willen leren kennen zegt Narcissus. Echo antwoordt :Kennen

Narcissus wordt er moedeloos van en verbreekt eindelijk de relatie

Verliefdheid op zichzelf

De goden zijn daar boos over en straffen Narcissus met verliefdheid op zichzelf

Hij gaat liggen aan de waterkant. Hij ziet er zijn eigen spiegelbeeld.

Hij wordt er verliefd op Hij wil  zijn beeld omarmen.

Hij stort voorover en hij verdrinkt

Communicatiearmoede

De moderne mens heeft in deze welvaartsmaatschappij grote communicatiearmoede

Narcisme is niet zonder meer zelfliefde. De narcistische mens voelt zich het slachtoffer.

Hij leeft vanuit een teleurgestelde verwachting. Zijn zelfliefde is gekwetste zelfliefde

Ze luisteren toch niet naar mij

De narcistische mens ventileert wel allerlei gevoelens, maar komt niet tot een echt contact

Hij kan met Echo niet communiceren.

Calimerospelletje

Hij speelt het Calimerospelletje: zij zijn zo groot en ik ben zo klein en dat is gemeen

Hij speelt de versmade messias.

Hij heeft de band met het verleden losgemaakt en met de toekomst wil hij  geen binding

De narcistische mens zoekt bevrediging van zijn verlangens in het hier en nu.

De nood van de narcistische mens is zijn innerlijke leegte en zijn verbroken relatie

Velen trekken zich als hij terug in een schijnwereld, een salonwereld

Dat is de wereld van duim en droom

Ze zijn als een kind dat zich terugtrekt in zijn binnenwereld

Vrije relatie 

De narcistische mens leeft als het ware op de punt van een naald. De band met het verleden heeft hij losgemaakt.Hij voelt niets voor traditie en belijden van de kerk En voor de toekomst wil  hij geen binding.aangaan. Geen huwelijk. Vrije relatie is het wachtwoord.

De narcistische mens zoekt de bevrediging van zijn verlangens hier en nu, want de achterdeur naar het verleden, de voordeur naar de toekomst en de zijdeuren naar zijn medemensen zijn in het slot geworpen door hem.

De narcistische mens kent geen schuldbesef. Hij heeft geen verlossing of vergeving nodig. Dat is het kenmerkende van het tragische Griekse levensbesef. Narcissus wendt zich af van Echo in een spiegelwereld, een schijnwereld.

Binnenwereld

De narcistische mens heeft zich teruggetrokken in de binnenwereld. De buitenwereld laat hem koud. Die terugtocht gaat langs verschillende vluchtwegen.Maar het zijn allemaal wegen waarop de jonge mens van vandaag zichzelf tegenkomen en terechtkomen in de schijnwereld van oosterse mystiek en drugs

Jongeren hebben behoefte aan een thuis, aan nestwarmte, contact en communicatie. Vangen wij ze op?