A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neurose


We blijven inboorlingen in het land van de stress waar de neurosen bloeien

 

De meeste neurosen verwelken als je aandacht besteedt aan gewone dingen

Ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het?

In alarmstaat

Door de neurotiserende tendensen in onze tijd verkeren velen in een alarmstaat

Gekooide dieren vertonen een neurotisch gedrag in te kleine ruimten

Mensen met te weinig levensruimte worden neurotisch

Relatiestoornissen zijn de ziekten van onze tijd

Neuroten

Neuroten likken hun eigen wonden en bijten in eigen staart

Hun ogen zijn verstart, hun gezicht verkrampt en hunhanden vertangt.

Een neurose is een ontwikkelingsstoornis.

Freud beweerde: het gelóóf is een ontwikkelingsstoornis

Het is andersom.

 

Ongeloof als ontwikkelingsstoornis

De houding van gelovige overgave behoort tot een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling

Wie niet gelooft is niet gezond

Vele neurosen ontstaan door vereenzaming

Veel neurosen ontstaan door ontbreken van gevoelswarme verbondenheid

Ik behoor bij jou en jij behoort bij mij

Als de bemoediging en bevestiging gaan ontbreken wordt het schraal en koud

De onoverzichtelijkheid en ingewikkeldheid hebben neurotiserende invloed

We leven tussen een duwend verleden en een dwingende toekomst

We worden voortgejaagd door klok en agenda