A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nieuwe Bijbelvertaling


 

Waar vind je  nu  de Bijbel Online? Hoe moet je deze site gebruiken? Kies voor www. NBV. nl (Sla hem op bij je Favorieten onder Bijbel). Je vindt nu op de homepage links onder in kleine letters Bijbel Online. 

Er is ook een site waarop audiofragmenten te vinden zijn.

Deze site heet www. voorleesbijbel. nl. Hier lezen allerlei mensen de bijbel hardop voor. Ze is nog niet compleet. Hier kun je ook zoeken op inhoud en  op woord. De bijbelboeken vind je bij bijbelindex en er is ook een index van de voorlezers. Uiteindelijk zal de gehele nieuwe bijbelvertaling op deze site te beluisteren zijn.

 

Brontekstgetrouw doeltaalgericht 

 Over de inhoud en opzetDe vertaalmethode die gebezigd wordt door het Ned. Bijbelgenootschap  wordt gekenmerkt door de woorden brontekstgetrouw en doeltaalgericht. De NBV is vooral doeltaalgericht.

Wat betekent dit? Allereerst betekent dit helderheid, en  de vertaling moet eenduidig verstaanbaar zijn.  Kribbe werd voederbak.

De anekdote vertelt dat de wijzen uit het oosten op weg waren naar de kribbe, maar zij konden de voederbak niet vinden. Het omgekeerde is er ook als we lezen  dat vloed oervloed werd.

De koningin las ten onrechte de overvloed, in plaats van oervloed. In de tweede plaats heeft men vooral gelet op de voorleesbaarheid. De NBV is een echte voorleesbijbel. Ze is vrijer dan de NBG vertaling en de Willibrordvertaling editie uit 1995. Sommigen vinden de NBV  dan ook minder geschikt als studiebijbel. De voetnoten zijn wel bijzonder waardevol omdat zij toelichting geven op de vele woordspelingen

U en jou

In het Hebreeuws is er geen verschil tussen 'u' en 'jij'.  Welke keus moet je dan maken?

Een bijzondere 'vertaling' vinden we in Jesaja 28: 10 en 13. Het is dronkemanstaal Tsa latsav,tsa latsav, kav lakav kav  lakav, Beetje van dit beetje van dat. Het is een onvertaalbare vertelling. Het gaat hier om de nabootsing van klanken zoals een dronken mens lalt en onverstaanbare taal uitslaat. In Jesaja 28 blijkt dat de taal van de profeet voor het volk dronkemanspraat is. Begrijpen we nog wat er gezegd wordt? Ook vertrouwde klanken kunnen onverstaanbaar worden, dronkemanspraat.

De aanvoegende wijs heeft in de NBV een flinke aderlating ondergaan. De priesterzegen uit Numeri 6 De Here zegene u en Hij behoede u, de Here verheffe zijn aangezicht over u is vervangen door Moge de Here u zegenen. Maar wat men met Job 3 gedaan heeft is erger. Er stond eerst De dag verga waarop ik geboren ben, geen lichtglans bestrale hem . . wordt nu Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. Laat geen lichtglans hem bestralen. Telkens wordt de constructie 'laat' gebruikt. Al dat "gelaat" is zo saai en is niet origineel. Daarom zeg ik:Leve de aanvoegende wijs! Gelieve deze wijs niet te verdonkeremanen.

 Is  de NBV niet letterlijk genoeg vertaald? Dat zeggen sommige  critici. Maar wat er letterlijk staat, wordt niet begrepen. Letterlijk staat er alléén Hebreeuws en Grieks. Geen enkele predikant zal echter in die taal vanaf de kansel de bijbel lezen.

Betekenis

 

Elke vertaling geeft de betekenis weer van de grondtekst. Ze hoort dat ook te doen.  Als een predikant zegt': In de grondtekst  staat er eigenlijk. . . . . , wil hij de vertalers overtroeven. Dat klinkt eigenwijs. Studie van de bijbel richt zich trouwens  niet op woordjes en taal, maar op inhouden. Het gaat bij een vertaling altijd om de betekenis.

Als Juda tot Thamar zegt:laat mij tot u ingaan, dan is dat wel letterlijk, maar het is vandaag onzin.  De NBV heeft daarom ook terecht: laat mij van uw diensten gebruik maken.

Onafhankelijk

De NBV is eindelijk een standaardvertaling  die niet afhankelijk is van welke traditionele vertaling dan ook.  Ze is helemaal onafhankelijk.  Ze leunt niet tegen de NBG vertaling uit 1951 aan en ze is ook niet beïnvloed door de feministische taalideologie.  (De NBG vertaling leunde nog wel sterk tegen  de Statenvertaling aan)

Bijbelvertalingen zijn vaak elkaars nageslacht.

In de vroege kerk werden vertalingen voor de uithoeken van Europa afgeleid van de Latijnse vertaling. Tegenwoordig zijn vele vertalingen op  het zendingsterrein vaak afgeleid van  de King James Version of van de Good News Bible of  van de New International Version.

De vertaling van Luther was een vrije creatie die niet schatplichtig was aan eerdere vertalingen.

Dit geldt echter  niet van de Nederlandse vertalingen.  De Liesveldtbijbel en de Deux Aesbijbel  waren sterk afgeleid van Luther.

En de Statenvertaling leunde op haar beurt weer tegen de Deux Aesbijbel aan .

Dit domino-effect ging door tot en met de Nieuwe Vertaling van 1951, (de vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap.  Want de  NBG vertaling is niet méér van de Statenvertaling afgeweken dan noodzakelijk was. Maar de NBV is daarentegen volkomen onafhankelijk!

In Amerika is wel een vertaling gepubliceerd die door de feministische taalideologie is beïnvloed. De Bijbel moet echter zelf aan het woord komen en niet onze tijd! Het is een wonder dat in Nederland, gidsland van modernisme, zo'n onafhankelijke vertaling is verschenen.

Er is bij de NBV geen enkele afhankelijkheid van welke traditionele vertaling dan ook.  Doorslaggevend waren de brontekst en de situatie van de doeltaal.