A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filosemitisme heeft het antisemitisme vervangen


Joods-rabbinaal denken

Het filosemitisme heeft het antisemitisme vaak vervangen.

 Als je het evangelie van Jezus Christus op een modern joodsrabbinale wijze gaat uitleggen, wordt het evangelie onthoofd!

Judaisering van het geloof

De huidige judaïsering van het geloof is een uiting van modieuze theologie.

Hierbij speelt het talmoedische jodendom een grote rol Dit Talmoedische jodendom heeft het Diasporajodendom overvleugeld door een strakkere organisatie.

Talmoedische jodendom

Velen willen de bijbel benaderen vanuit het Talmoedische jodendom, omdat ze zeggen het Nieuwe Testament is toch een joods boek

De modieuze toewending tot het Oude Testament (de Tenach) is zo radicaal, dat men niet meer spreekt over het Oude Testament als belofte en over het Nieuwe als vervulling, maar dat men het Nieuwe Testament liever aanduidt als vervolg op het Oude Testament.

  

Het nieuwe van het Nieuwe Testament valt weg. Het zou te Grieks zijn. Maar het Nieuwe Testament kent het Grieks als openbaringstaal.

Zie Grieks denken.

Die nadruk op de Tenach betekent een nieuwe wijze van geloven.

Messiaanse beweging

 

Er is een messiaanse vrijheidsbeweging op gang gekomen., die weer met het volk Israël alle nadruk legt op de wereld, de geschiedenis en de toekomst.

Het Nieuwe Testament is daarvan onderdeel, deel van de messiaanse geschiedenis waarin God handelend aanwezig is.

Geen metafysica

Maar dit betekent dat deze wijze van denken van zich elke metafysica heeft afgeschud.

Daarbij past geen Grieks denken dat op een bovenaardse werkelijkheid is gericht.

Voor het Griekse denken zou God de God van de transcendentie zijn. de God daar-boven, terwijl voor het joodse bijbel niet aar boven maar naar voren wijst.

De God van de exodus

Hij is voor hen de God van de toekomst, de exodus, de migratie en de bevrijding.

Dit denken heeft ook gevolgen voor de belijdenis aangaande Jezus Christus.

Het oudkerkelijk belijden over Jezus Christus als waarachtig mens en waarachtig God valt weg.

Nicea en Chalcedon hebben geen betekenis meer voor die modieuze judaïserende  theologie.  Zie Nicea en Chalcedon.Jezus is slechts een van de vele messiaanse figuren. Het Nieuwe van het Nieuwe Testament valt dan helemaal weg.

Het is slechts een voortzetting van het Oude Testament met andere namen.