A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Farao s


 

De farao heeft een gestyleerde baard, op het  voorhoofd de kop van een Cobraslang en verder kromstaf en menasje(een soort plumeau) Symbolen van het Boven- en Benedenrijk van Egypte

Op de foto's zie je de machtige ruines van de tempel van de farao in Luxor, afbeelding van de kleding en  voeding van het beeld van de farao en farao die offert aan de goden  

 Heel duidelijk zie je op het naamschild (cartouche) de herderstaf d.w.z Farao is heerser over beneden en boven Egypte, zoon van Re, de zonnegod (bovenaan)

De eerste Farao die in de bijbel genoemd wordt is de

Farao die Abraham ontmoette.(1)  

Farao van de gastvrijheid (2) (Gen 47:7).

Deze Farao behoorde waarschijnlijk tot de Hyksos-dynastie. Het waren Aziaten die Egypte waren binnengevallen, ge-egyptiseerd waren en vriendelijk waren tegenover mede-Aziaten, zoals de Hebreeën en Jozef met name. De Hyksos hadden de paarden ingevoerd (Gen. 47 :17).

De hoofdstad van de Hyksos-dynastie was Avaris in het noord-oosten van Egypte, niet zover van  het land Gosen dat  Israël kreeg toegewezen. Daar waren ook de Hyksos neergestrekenDaarom kon Jozef heel gemakkelijk zijn vader en zijn broers aan de Farao voorstellen. Dit was uitgesloten als het ging om een Farao die in Thebe zijn paleis had.Die afstand was veel te groot. Let er ook op dat Potifar een Egyptisch man genoemd wordt in de tijd van Jozef. Dat was alleen mogelijk tijdens de periode waarin de Hyksos de macht in Egypte hadden.In Thebe waren ze natuurlijk allemaal Egyptenaren. Enkele jaren heeft men in het oostelijk gedeelte  van de delta de enorm grote steden Pythom en Raamses opgegraven. (Ex. 1: 11).Ze zijn onder het Nijlslib terecht gekomen.Er zijn maar weinig geleerden die twijfelen aan de historische basis van de dwangarbeid-traditie. Hier lag vroeger de regio Gosen.

We lezen in Exodus 1:8 ‘Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had´  (3) Dit is het beste te verklaren als het een Farao betrof van zuiver Egyptische dynastie. En dat was Thutmoses I. Hij was vermoedelijk

Farao van het verdrinkingsbevel (3)

Zijn dochter was de beroemde Hatsjepsoet.  Haar tempel kunnen we nog steeds  bewonderen omdat deze in de rotsen was uitgehakt. Ik vind die zeer indrukwekkend. Deze vrouwelijke farao heeft veel reizen gemaakt naar verre landen. Afbeeldingen daarvan zijn uitgehakt in haar tempel

Mozes is door haar als  kind in huis opgenomen (Ex. 2 :5 en 10) Deze dynastie verdreef de Hyksos, die Thutmoses als vreemden beschouwde. Deze Thutmoses breidde ook de grenzen uit tot bij de Eufraat en verlegde  de zuidgrens waardoor Nubië een Egyptische provincie werd Deze zwarte Nubiërs kom je nu overal tegen in Zuid-Egypte

Bovengenoemde Thutmoses is de eerste Farao geweest die bijgezet werd in de bergspleet van het Dal der koningen bij de Nijl. Vóór hem werden voor de Farao’s piramiden gebouwd. De mummie van Thutmoses  bevindt zich in het museum van Cairo. Volgens medici zou hij een ernstige bekkenbreuk gehad hebben die weer genezen is.

Let er op dat de naam van de kleine Mozes van Hatsjepsoet dezelfde twee laatste lettergrepen heeft als de vader van Hatsjepsoet: Tutmoses of thotmoses. Mozes is een echt Egyptische naam!

De Farao die Mozes wilde doden.(4)

 

We lezen over hem in Ex. 2 : 15. Mozes vluchtte toen naar Midian.Dit is Farao Thutmoses III. Hij was een militair genie, maar ook erg agressief.Dat kun je nu nog zien in de tempel van Hatsjepsoet. Op zijn bevel is in deze rotstempel overal haar naam uitgekrast.

Farao van de intocht (5)

 

 in Kanaän is in ieder geval Amenotep of

Amenophis IV geweest.Hij wordt ook genoemd Echnaton, die het heiligdom van Thebe verplaatste naar Tel-el-Amarna (zie daar).Onder de regering van deze Farao deden de stammen van Israël (Chabiroe genoemd) een inval in het land Kanaän De vazalvorsten in die regio lieten klacht op klacht horen bij de Farao in Tel-el-Amarna, maar deze liet niets van zich horen.Hij sprong de vazalvorsten niet bij.Daardoor konden de stammen Israël Kanaan ongehinderd in bezit nemen.

Farao van de tempelroof (6).

In de tijd van Rehabeam.Hij heette

Sesjonk of Sisak.Hij was de Farao die de tempel van Salomo heeft leeggeroofd. We lezen uitvoerig over hem in II Kron. 12. Buitengewoon boeiend is het om dit verhaal terug te vinden aan de buitenzijde van rechterpiloon van de grote Amontempel te Karnak.Dáár heeft deze Farao het resultaat van zijn Palestijnse veldtocht  laten inbeitelen en ook op deze piloon wordt de naam van Rehabeam genoemd (de zoon van Salomo!) en zijn grote overwinning op de koning van Juda

Farao van de uittocht (7)

is wellicht Amenhotep(1447-1421)

De achtste Farao die in de bijbel ter sprake komt is Farao Necho( Jeremia 46 : 2).

Farao Necho (8) 

 Hij regeerde van 609-594.Hij werd bij de bekende slag  bij Karkemis beslissend verslagen door Nebukadnezar.