A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filistijnendom is een verwekkingscultuur!


 

Filistijnse woning 

Op de foto zie je een replica van een Filistijnse woning.Rechts zie je een huisaltaar dat in elke woning aanwezig was.

IJzeren strijdwagens

Israël heeft vele jaren een felle strijd moeten voeren tegen de Filistijnen. Vanuit militair oogpunt bekeken waren de Filstijnen een groot gevaar voor de Israëlieten. Ze bezaten als enig volk ijzeren strijdwagens en zij hadden een ijzeren organisatie. De strijd tegen de Filistijnen was vooral een geestelijke strijd.

Onbesnedenheid

Wat was het filistijnse van het filistijnendom?

Dat was hun onbesnedenheid. Ze wilden zich geen beperkingen laten opleggen.

Ze willen geen besnijdenis van hart en oren en ogen en hersens.

De Filistijnse cultuur was een verwekkingscultuur.

Het was hen altijd te doen om de vruchtbaarheid van mens en dier en bodem.

Voortbrengen om het leven was hun ideaal. Steeds méér kinderen, steeds méér vee, steeds meer land willen hebben. Daar ging het om. Ze dachten dat de mens in zijn  nageslacht voortleeft..

Het is opmerkelijk dat in de bijbel slechts drie geboorten vermeld worden; die van Samuël, van Johannes de Doper en die van Jezus.

Wedergeboorte

In de bijbel is geboorte niet zo   belangrijk, maar de wedergeboorte. Dat is de stijl van het rijk van God; niet door kracht, niet door geweld, noch door  de wil van een man,de wil van het vlees, maar door Mijn Geest zegt de HEER

In het Filistijnse leven van vandaag gaat het nu om verhoging van de productie en de verhoging van de welvaart.

Succesdenken

Hoe word ik een mens met succes? Om succesvol te kunnen zijn moet je het zelf maken. Het succesdenken heeft heel ons bestaan doortrokken.

De bijbel spoort de mensen niet aan om succes te hebben, maar om vruchtbaar te zijn, vruchten van geloof, hoop en liefde voort te brengen.

Succes is altijd egocentrisch gericht, maar vruchtdragen is altijd op anderen gericht.

Succes is iets anders dan zegen.

Vruchten van liefde en geloof

Vruchtdragen voor Gods koninkrijk is nooit een prestatie van jezelf. Jezus heeft gezegd: Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.