A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heeft de Heilige Geest een vrouwelijk karakter?


 

 

Heilige Geest vrouwelijk?

In deze theologie heeft de diepe en intense ervaring van het vrouw-zijn geleid tot een nieuwe leer van de Heilige Geest. Theologen als dr. Catharina Halkes hebben juist vanuit die ervaring erop gewezen dat in het Hebreeuws de Geest de vrouwelijke ruach heet.

In gnostische, Syrische en Armeense bronnen uit de eerste christelijke eeuwen zou het inzicht gerijpt zijn dat de Geest niet alleen grammaticaal vrouwelijk is, maar dat zij in de Schrift veelvuldig met vrouwelijke beelden wordt aangeduid, zoals "moeder","moederschoot" en "duif".

 

Dit laatst genoemde beeld wordt in de Schrift bij de doop van Jezus gebruikt voor de Heilige Geest.

 Het eenzijdig mannelijke godsbeeld zou ontstaan zijn in een patriarchale maatschappij.

Gods zelfopenbaring in de Schrift zou gekleurd zijn en bepaald worden door mannelijke geloofservaring.

 Van de weeromstuit zoekt men nu vrouwelijke beelden en vrouwelijke typeringen voor het aanduiden van de goddelijke werkelijkheid.

De Bijbel spreekt echter nergens over zo iets als de geslachtelijkheid van God.

God is ongeslachtelijk. Hij stijgt boven het mannelijke en vrouwelijke uit. Hij is bovengeslachtelijk. Ook in het beeld van God als onze hemelse Vader gaat het niet om de mannelijkheid van God.

Het indragen van de geslachtelijkheid in het beeld van God is iets typisch voor het heidendom in de tijd van Israëls volksbestaan.

 Het heidendom heeft altijd goden en godinnen gekend. Naast de godheid bevond zich de godin.

Naast Baäl bevond zich Astarte.